Behandling av myelomatose | Amgen

Behandling av myelomatose

Sykdomsbildet med myelomatose kan variere fra pasient til pasient. Behandlingen velges ut fra pasientens tilstand, alder og andre sykdommer.
Formålet med behandlingen er å bremse utviklingen av myelomatose og oppnå remisjon. Ved remisjon er de fleste, eller alle tegn på sykdommen borte fra blod og benmarg. Det gir også symptomlindring. I sykdomsforløpet er det perioder med remisjon og perioder med ny sykdomsaktivitet, også kalt progresjon. Målet med behandlingen er å sikre remisjon så lenge som mulig.
Det er mange forskjellige typer medisiner for å behandle myelomatose. I løpet av de siste ti årene har utviklingen av nye medisiner, samt kombinasjon med eksisterende behandlinger, muliggjort en mer effektiv behandling og forlenget levetiden for pasienter med denne sykdommen. Myelomatose er fortsatt en uhelbredelig sykdom som du må leve med resten av livet.

Behandlingsmuligheter

I utgangspunktet kan man dele opp behandlingene etter deres formål:

Behandling mot kreftceller

Behandling av myelomatose består vanligvis av flere medikamenter samtidig, som alle angriper sykdommen fra forskjellige angrepspunkter.

Antistoffer

Antistoffer er biologiske medisiner som binder seg til de ondartede plasmacellene og dermed bidrar til deres død. Det er forskjellige typer antistoffer.

Kortikosteroider

Store doser med kortikosteroider dreper de ondartede plasmacellene, og bidrar dermed til sykdomskontroll.

Immunmodulerende behandling

Denne typen behandling har en kompleks virkningsmekanisme som påvirker både de ondartede plasmacellene og miljøet de lever i. Derfor blir denne behandlingen ofte gitt i kombinasjon med andre behandlinger som antistoffer, proteasomhemmere og cellegift.

Kjemoterapi

Kreftceller vokser ved celledeling. Cellegift kan forhindre uhemmet cellevekst. Cellegift er veldig effektiv til å drepe hurtigvoksende celler.

Proteasomhemming

Proteasomhemmere forhindrer nedbrytning av proteiner i den enkelte celle, slik at de samler seg inne i cellen og får cellen til å gå til grunne. Dette har vist seg å være effektivt ved myelomatose.

Høydose behandling med stamcellestøtte (HMAS)

Hensikten med Høydosebehandling er å øke sykdomsresponsen. En av bivirkningene er imidlertid at stamcellene i benmargen dør. Derfor støttes høydosebehandling med stamcelletransplantasjon.

Symptomlindrende behandling

Hensikten med symptomlindrende behandling er å minske problemene og symptomene som myelomatose kan forårsake.

Benbeskyttende behandling

Myelomatosecellene overaktiverer kroppens normale celler som bryter ned benceller, noe som kan forårsake bensmerter, benbrudd og forhøyet kalsium i blodet. Benbeskyttende behandling har som mål å hemme den økte bennedbrytingen. Dette hjelper både mot smerter og forhøyede kalsiumnivåer i blodet.

Immunoglobulin

Hos myelomatosepasienter er immunsystemet nedsatt, bla. på grunn av nedsatt mengde av normalt antistoff i kroppen. For noen av disse pasientene kan overføring med antistoffer (immunglobulin) hjelpe.

Smertestillende

Myelomatose er en sykdom som for noen pasienter er forbundet med smerter. Disse pasientene vil derfor trenge smertestillende medisiner. Behovet reduseres vanligvis når sykdommen er under kontroll.

Strålebehandling

Strålebehandling kan brukes lokalt hvis myelomatose forårsaker spesielle problemer direkte i skjelettet (f.eks. nær ryggraden der det kan presse på nervene). Her kan strålebehandling skape stabilitet og lindre symptomer.

Vekstfaktorer

Noen pasienter vil ha mangel på røde og hvite blodlegemer - delvis på grunn av sykdommen og delvis på grunn av behandlingen. Derfor får noen pasienter vekstfaktorer som øker produksjonen av de røde eller hvite blodlegemene.

Valg av behandling

Det er viktig at du forteller legen din hva som er viktig for deg i forhold til dine livsprioriteringer og preferanser. Det hjelper legen din å velge den beste behandlingen for deg.
    Ved valg av behandling, blir det vanligvis tatt hensyn til følgende:
  • Din generelle helsetilstand
  • Din alder
  • Dine personlige forhold og livsstil
  • Dine prioriteringer og preferanser
  • Egenskaper, aktivitet og stadie av myelomatosen
  • Tidligere behandling og andre medisinske forhold
  • Symptomer / problemer i forbindelse med myelomatosen
  • Om du deltar i en klinisk studie eller ikke

Kilder: