Til deg som lever med myelomatose | Amgen

Lev med myelomatose

Hvert år diagnostiseres ca. 450 personer i Norge med myelomatose også kjent som benmargskreft. Myelomatose er en krefttype som er ukjent for de fleste pasienter på diagnosetidspunktet.
levmedmyelomatose.no kan du som pasient eller pårørende få mer informasjon om sykdommen så vel som behandlingsalternativer.

Behandling

Myelomatose varierer fra person til person, og det samme gjør behandlingen. Lær mer om de forskjellige behandlingstypene.

Om myelomatose

Hva er Myelomatose? Hva er symptomene? Hvem er rammet av sykdommen?

Tips & Råd

Myelomatose kan ikke kureres, men det finnes mange tips, enkle råd og verktøy som gjør det mulig å leve et godt liv med sykdommen i lang tid.

Fredrik thumbnail

De mest stilte spørsmålene om myelomatose

Overlege Fredrik Schjesvold svarer på de mest «googlede» spørsmålene om myelomatose.

Den lille myelomatoseboka

Amgen har i samarbeid med anerkjente hematologer, laget en bok for myelomatosepasienter og deres pårørende.
Snakk med din lege om et eksemplar av boken.

10 fakta om myelomatose

#1

I Norge er det ca. 450 personer som får diagnosen myelomatose hvert år. Det er litt flere menn enn kvinner som rammes.

#2

De fleste som får benmargskreft er over 68 år. Færre enn 2 % får sykdommen før 40-årsalderen.

#3

Utviklingen av nye behandlingsmetoder de siste 10-15 årene har ført til fordobling av levetiden etter diagnose.

#4

Myelomatose er en kreftsykdom som forekommer i de hvite blodlegemer som kalles plasmaceller - en type celler som dannes i benmargen og som utgjør en del av immunforsvaret.

#5

De vanligste symptomene på myelomatose er skjelettsmerter, benbrudd, nedsatt nyrefunksjon, lav blodprosent, gjentatte infeksjoner samt tretthet/utmattelse.

#6

Behandling av myelomatose inkluderer vanligvis flere medikamenter som brukes samtidig, da de har forskjellige virkningsmekanismer og dermed utfyller hverandre.

#7

Myelomatose er den hyppigste blodkreftsykdommen vi har.

#8

Myelomatose er en kreftform der pasienter som regel får tilbakefall. Dette betyr at det er perioder hvor myelomatose gir symptomer som krever behandling etterfulgt av perioder med stabil sykdom.

#9

Årsakene til myelomatose er ikke helt kjent, men antas å være forårsaket av interaksjoner mellom genetiske og miljømessige faktorer.

#10

Myelomatose er en kreftsykdom som kan ha forskjellige symptomer. Pasientens andre sykdommer og myelomatosens karakteristika kan påvirke valg av behandling.

Kilder: